Grădinița Planeta Copiilor Chiajna - curriculum

Curriculum 3-6 ani

Curriculum-ul la decizia unității urmărește dezvoltarea permanentă și armonioasă a preșcolarilor. Este aplicat ținând seama de resursele materiale, resursele umane de care dispune grădinița, interesele copiilor, propunerile părinților, sugestiile cadrelor didactice.
În grădinița Planeta Copiilor Chiajna se derulează programe educaționale și de parteneriate, consultații, consiliere și activități cu părinții și preșcolarii. Părinții sunt implicați în situații evaluative procesuale, cooperează la analiza nivelului de performanță realizat, dar și natura dificultăților de învatare și adaptare, elaborare de programe personalizate după caz în colaborare cu psihologul grădiniței.

CNIP este aplicat în Grădinița Planeta Copiilor Chiajna printr-un curriculum în care se îmbina idei ale pedagogiei tradiționale autohtone cu ideile pedagogiilor alternative moderne din lume.

Situarea copilului în centrul organizării procesului de predare-învatare-evaluare, constituie o viziune personală a grădiniței noastre, care impune căutarea acelor soluții didactice care să stimuleze performanta copilului cel puțin la nivelul descris de potențialul său.

Programul anual de studiu este structurat în jurul a 6 teme
• Cine sunt/suntem ?
• Când, cum și de ce se întâmpla?
• Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
• Cum planificăm/organizăm o activitate?
• Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
• Ce și cum vreau să fiu?

Proiectarea tematică va fi realizată pe Metoda proiectelor la vârste timpurii, într-un an școlar
• grupele de nivel I (mică și mijlocie) se desfășoară un minim de 4-5 proiecte tematice.
• grupele de nivel II (mare și mare-pregătitoare) se derulează maxim 6 proiecte tematice.

Grădinița PLANETA COPIILOR CHIAJNA aplică un program zilnic:

1. Jocuri și activități didactice alese
( etapa I: întâlnirea de dimineață, rutine, tranziții, gimnastică)
( etapa II: jocuri și activități didactice alese/în curtea grădinițe, jocuri de mișcare, muzicale, distractive, sportive, etc)
2. Activități de dezvoltare personală (activități opționale, activități recuperatorii și de relaxare)
3. Activități pe domenii experiențiale:
- domeniul limbă și comunicare,
- domeniul științe (matematic și cunoaștere),
- domeniul estetic și creativ (muzical și plastic),
- domeniul om și societate,
- domeniul psihomotric,
Oferta curriculară pentru anul 2014-2015 se desfășoară la nivelul fiecărei grupe (maxim 1 activitate pentru grupa mică și mijlocie și maxim 2 activități pentru grupa mare).

Activitățile opționale demonstrative sunt înregistrate și prezentate părinților în varianta DVD și link-uri.
A. Activitățile opționale desfășurate în cadrul celor două ateliere „Atelierul de limbi străine” și „Atelierul micului artist”:
- Engleză, Germană
- chitară, pian, orgă, artă vocală, pictură (desen, modelaj în lut, colaj, pictură pe sticlă), teatru
B. Activitățile opționale desfășurate în cadrul „Clubul micului sportiv”:
- dans sportiv, karate, tenis, înot

Activități extrașcolare și extracurriculare:

1. Activitățile curriculare, extracurriculare și extrașcolare sunt centrate în egală măsură pe formarea capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la preșcolari, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderență a metodelor interactive, participative precum și prin raportarea problematicii la experiențele copiilor.
Activitățile extracurriculare propuse de Grădinița noastră satisfac nevoia de interacțiune socială, exersarea unor abilități și cultivarea unor aptitudini individuale Educatoarele celor 5 grupe de copii și părinții sunt implicați în marcarea unor evenimente importante.
Fiecare grupă organizează activități și acțiuni după metoda proiectelor în manieră proprie.
Prin activitățile extracurriculare sportive satisfacem nevoia de joc și mișcare ce este una din nevoile fundamentale ale copiilor, mișcarea efectuată sub forma unor exerciții fizice de tip sportiv.
• vizionări spectacole teatru, teatru de păpuși, spectacole de divertisment
• excursii tematice
• ateliere și activități în aer liber
• activități „outdoor”
• serbări ocazionale: aniversări și onomastici
• program educațional de vară/iarnă
• tabere/excursii de vară/iarnă
• participare la concursuri educaționale naționale și internaționale pentru preșcolari

2. În Grădinița Planeta Copiilor Chiajna se derulează:
• parteneriate și proiecte educaționale naționale și internaționale,
• expoziții,
• tabare tematice,
• excursii,
• concursuri și simpozioane,
• serbări și activități demonstrative,
• vizionare de spectacole de teatru și de divertisment pentru copii

Evaluarea rezultatelor preșcolare

Consecvența calității în educație promovată de Grădinița noastră este în conformitate cu metodologia de evaluare și remarcată în rezultatele testărilor și evaluărilor:
• tradiționale predictive, formative și sumative
• alternative pe bază de portofoliu, studiu de caz, observații asupra comportamentului copiilor, etc
• acordarea de diplome de participare
• acordarea de premii

Formarea profesională continuă:
• activitatea comisiei metodice a profesorilor/educatoarelor se desfășoară după planul managerial
• cursuri de perfecționare universitare, postuniversitare de master,
• îndrumările metodice de specialitate,
• schimburi de experiență cu alte instituții de învățământ de stat și particular național și internațional.

Curriculum 2-3 ani

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Metodologia de aplicare a planului de învatamant în Grădinița Planeta Copiilor Chiajna pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 2-3 ani:

1. Forma de organizare a acestor activități și jocuri este individual, perechi și în grup mic. Prin joc, copii au posibilitatea de a explora și experimenta - de cele mai multe ori fără a conștientiza procesul de învatare.

2. Finalitățile urmărite pentru această etapă de dezvoltare a copiilor 2-3 ani:
- dezvoltarea autonomiei personale, autoajutor și independență, apartenența la grup social,
- stimularea încrederii în Sine descoperirea Sine-lui interactionând cu ceilalți,
- dezvoltarea mișcărilor largi și a celor de manualitate, coordonarea ochi-mâna,
- dezvoltarea cognitivă în plan perceptiv și al reprezentărilor despre mediul socio-afectiv, natural prin interacțiune, explorare, experimentare (descoperirea cărților, utilizarea obiectelor și materialelor, jocul în aer liber pe biciclete-trotinete, pe tobogane sau în locul special amenajat cu nisip.

3. Fiecare copil, din grupa pitici 2-3 ani, va avea un profil psihologic realizat de educatoare și psihologul grădiniței prin evaluarea inițială.
Cele două educatoare ale grupei monitorizează progresele copiilor pe baza evaluărilor periodice.

4. Dotarea grupei pitici 2-3 ani cuprinde numeroase jucării/jocuri/cărți, alese cu grijă specific particularităților de vârsta și nevoilor anteprescolarilor, care susțin dezvotarea și învatarea copiilor mici.

5. Personalul didactic și auxiliar de la grupa pitici 2-3 ani: 2 educatoare, o ingrijtoare, asistent medical pe durata 7.30-15.30, medic săptămânal.

6. Orientările tematice și de conținut urmărite în cadrul grupei pitici 2-3 ani

La această grupă de vârstă 2-3 ani se urmărește:

Semestrul I acomodarea copilului cu un grup de copii, adaptarea lui la rutina grădiniței și stimularea dezvoltării sale fizice.

Se știe că la această vârstă după descoperirea mersului, copilul explorează mediul înconjurător, obținând astfel informații.
- la grupa 2-3 ani, mediul în care copiii își desfășoară activitatea este extrem de stimulativ, cu multă culoare, display-uri de diferite texturi și forme, jucării pe care le pot trage sau împinge, primele puzzle-uri, jucării logice, primele creioane și cariocă etc.
Copiii au posibilitatea de a face propriile descoperiri, iar în alte moment sunt “conduși” de către educator către acestea, cu scopuri bine-definite.
- după 2 ani și jumătate se urmărește dezvoltarea limbajului prin activități zilnice de “citit imagini/răsfoit”, cântecele, jocuri de grup etc.

Semestrul II aparține copiilor care arată “semne de independență”, care încep a-și demonstra talentele în a folosi unul sau două cuvinte pentru a-și exprima cererile, mult mai încrezători în forțele proprii, dornici de a continua descoperirea vârstei precedente:
- în această etapă se pune accent pe dezvolatrea musculaturii mici a mâinii, „priză la obiect” coordonare oculomotorie și lateralitate prin activități specifice, a limbajului, pentru care se introduce și jocul imaginar, crearea de noi posibilități pentru tot ce înseamnă descoperire prin folosirea corpului propriu, mult mai bine dezvoltat la această vârstă.
- grupul de copii reprezintă o atracie la această vârstă, apar prieteniile dar și primele dorințe de a “controla” universul în care se desfășoară.
- este grupa de vârstă la care jocul devine mult mai variat și începe a fi mult mai coordonat de către educator decât la vârstă precedentă.
- fiecare grupă are spațiul său, cu o dotare specifică vârstei, aceasta fiind concepută spre a ajuta copilul să învețe prin joacă într-o modalitate structurată, dar în același timp distractivă.

7. „O zi normală la grupa pitici 2-3 ani include un program personalizat în conformitate cu CNIP” .